facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Nowenna 9 tygodni przed przyjęciem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque (Tydzień 9. – 09.06.2023)


Zapraszamy do włączenia się w ostatni tydzień nowenny 9 piątków poprzedzających wydarzenie przyjęcia relikwii św. Małgorzaty Marii w naszej parafii 16.06.2023 roku. Modlimy się jej słowami wspólnie w kościele po piątkowej Mszy Świętej wieczornej. Zachęcamy, by nieobecni na Eucharystii włączali się w nowennę także indywidualnie oraz rodzinami w domach za pośrednictwem transmisji na YouTube. Tekst nowenny do odmawiania w domach został przekazany parafianom w formie przewodnika przy okazji ostatniej wizyty duszpasterskiej. 

 

Przebieg modlitwy:

TYDZIEŃ DZIEWIĄTY – 09.06.2023

 1) Modlitwa na rozpoczęcie każdego tygodnia nowenny: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi

Boże, któryś pouczył serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Udziel nam Panie łaski, o którą prosimy i dopomóż nam przejść ziemskie życie zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2) Refleksja: „W smutku pogrążeni, uciekajmy się do wesela Najświętszego Serca, a udręczenia nasze przeminą. Niespokojni i zamieszani, pogrążajmy się w niezmąconym spokoju Bożego Serca, którego nam nikt nie odbierze. W bojaźni i trwodze z ufnością przystępujmy do Najświętszego Serca – miłość uleczy wszystkie nasze obawy”.

– Westchnienie:

Módl się za nami, św. Małgorzato Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Święta Małgorzato Mario, racz spojrzeć na nas z wysokości niebios, gdzie cieszysz się już wiecznym owocem twoich cnót, a zwłaszcza twojej gorącej i ofiarnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Uproś nam łaskę, abyśmy przez pokorne znoszenie wszelkich przeciwności mogli okazać miłość Bożemu Sercu, a kiedyś otrzymali nagrodę obiecaną Jego wiernym czcicielom. Co niech nam za twoją przyczyną dać raczy nasz Pan Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

3) Modlitwa końcowa: O św. Małgorzato Mario, ty byłaś na ziemi wzorem prawdziwej miłości bliźniego, czyniłaś dobro wszystkim, a współczucie swoje okazywałaś przede wszystkim tym, którzy byli chorzy, smutni i strapieni. Oto widzisz nas – znajdujących się w wielkiej potrzebie i udręczeniu; nie odmawiaj nam twojej pomocy i ratunku.

Pan Jezus pozwolił ci szafować skarbami swojego Przenajświętszego Serca według twego upodobania. Uczyłaś, że prawdziwa miłość jest gotowa wszystko poświęcić dla dobra bliźnich i ponieść wszelkie ofiary, by przynieść im ulgę i pociechę. By pomóc nam w naszym obecnym cierpieniu, nie musisz już, mieszkając w przybytku wiecznej chwały, ponosić żadnych ofiar ani narażać się na jakiekolwiek trudności. Wystarczy, że za nami westchniesz do Bożego Serca, a Ono, związane danym ci przyrzeczeniem, nie będzie mogło odmówić twej prośbie.

Nie mów, św. Małgorzato Mario, że nie jesteśmy godni wysłuchania, bo Najświętsze Serca Pana Jezusa, którego ty jesteś tak gorliwą uczennicą, nikogo, choćby i najnędzniejszego, nie odpycha od siebie. Wysłuchaj więc nas, błagamy, a my obiecujemy, że przez całe życie będziemy się starali służyć ci i wszędzie głosić dobroć twoją oraz moc twojego pośrednictwa.

Jeżeli jednak widzisz, że to, o co Cię tak usilnie błagamy, nie jest zgodne z wolą Bożą, jeżeli nasze cierpienie ma przynieść większą chwałę Sercu Jezusowemu i ma służyć dobru naszych dusz, to nie chcemy już więcej od niego uciekać. Uproś nam za to, szafarko skarbów Bożego Serca, łaskę znoszenia naszego krzyża z poddaniem się, z cierpliwością, abyśmy po ziemskich trudach mogli za Twoją przyczyną dostać się tam, gdzie panuje wieczna i niczym niezmącona radość, gdzie Ty cieszysz się swoim Oblubieńcem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci…


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu