facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Duszpasterstwo trzeźwości


„Duszpasterstwo Trzeźwości”

przy parafii NSPJ w Nowym Targu

Moderator: ks. Leszek Koniorczyk


Spotkania : niedziela godz. 18.00

Msza św. : II wtorek miesiąca – godz. 18.00

 

Początki Wspólnoty

Rok 1984. Kolejne rekolekcje, które zorganizowałem w Dursztynie dla nauczycieli i członków Klubu Inteligencji Katolickiej. Wówczas postanowiłem zostać abstynentem. To był początek zmian nie tylko we mnie, ale we wszystkich z którymi spotykałem się. Wspólnymi siłami utworzyliśmy Ruch odnowy w Duchu Świętym i Wspólnotę Modlitewną w Nowym Targu

Po trzech miesiącach byłem bardzo szczęśliwy, bo przekonałem się, że Chrystus niczego nie odbiera człowiekowi, jeśli człowiek coś Mu ofiaruje z siebie. Jezus wtedy wynagradza to człowiekowi stokrotnie. Mogłem być wesoły, zadowolony, spotykać się z ludźmi, bawić się beż alkoholu. Nie był mi alkohol do niczego potrzebny. Przekonałem się, że można bez niego żyć i wcale nie jest to takie trudne.

Przez następne miesiące widziałem, że Chrystusowi w mojej abstynencji byłem coraz bardziej potrzebny. Pracowałem jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej otrzymałem propozycję zorganizowania Poradni Odwykowej w Nowym Targu i byłem kierownikiem tej Poradni. Wiedziałem, co alkoholikom pomoże, a właściwie Kto może ich uleczyć. Postanowiłem wraz Krucjatą Wyzwolenia Człowieka utworzyć Klub Abstynentów, który potem przyjął nazwę „Rodzina”. Równocześnie tworzyliśmy Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii NSPJ w Nowym Targu, gdzie spotkania modlitewne odbywały się w każdą niedzielę po wieczornej Mszy św. Ludzi przybywało na spotkaniach w Klubie i na spotkaniach modlitewnych. Bywały spotkania, w których brało udział około 150 osób. Staliśmy się „misjonarzami” modlitewnymi. Podczas Mszy św. dawaliśmy świadectwa i pomagaliśmy organizować w różnych miejscach podobne grupy modlitewne i środowiska trzeźwościowe.

Co roku w okresie Adwentu organizowaliśmy Tydzień Trzeźwości, na który zapraszaliśmy przyjaciół z całej Polski, abstynentów, którzy pomagali ludziom z problemem alkoholowym, jak i też osoby uzależnione, podejmujące trud przemiany własnego życia.

W 1988 roku zorganizowaliśmy I Kongres Trzeźwości na Podhalu. Odbył się on w sanktuarium w Ludźmierzu i wzięło w nim udział blisko 400 osób z całej Polski. Wykłady programowe wygłaszał zespół dra Jerzego Mellibrudy, a homilie głosił śp. ks. prof. Józef Tischner. W dzieło szerzenia trzeźwości włączył się Związek Podhalan i Instytut Psychoneurologii w Warszawie, który za przyczyną dra Ignacego Walda przydzielił środki finansowe dla Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Trzeźwości na Podhalu.

Organizacja tak dużego spotkania w tamtym czasie nie była zadaniem łatwym, tym bardziej, że tą działalnością interesowały się służby bezpieczeństwa. Wielokrotnie z tego powodu byłem przesłuchiwany.

Wspominał Jacek

Opiekunowie

Opiekunem duchowym Duszpasterstwa Trzeźwości przy parafii NSPJ w latach 1984-86 był ksiądz prałat Franciszek Juraszek. Doceniał działalność wspólnoty i wspierał nas radą. W 1986 roku opiekę przejął ks. Grzegorz Then. Msze św. wspólnotowe odbywały się w kaplicy „Na Równi”. O oprawę muzyczną mszy św. dbali Maria i Jacek Świstowie.

Kolejnym duszpasterzem w latach 1990-96 był ks. Jan Jakubiec. Z wielkim zapałem prowadził nas do Boga. Śpiew prowadziła Jadwiga Krzystyniak. W czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II nasza grupa pięknie się prezentowała w strojach góralskich. Ojciec Świety pobłogosławił naszą Wspólnotę i uwieńczył to swoim podpisem w kronice 11 czerwca 1987 roku.

Dnia 31.08.1997 opiekunem Duszpasterstwa Trzeźwości został ks. Józef Szydłowski. Był dobrym organizatorem. Dużo wysiłku wkładał w przygotowanie Dni Trzeźwości na Podhalu. Oprawę muzyczną opracowywały Ewa Hnatik i Maria Dziewolska.

W 2006 roku opiekę nad Wspólnotą przejął ks. Kanonik Leszek Koniorczyk. Dba o jedność Wspólnoty i cieszy się każdym nowym członkiem. Zacieśnił współpracę naszej grupy z członkami Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”. Jest nie tylko kierownikiem duchowym wspólnoty – jest przyjacielem każdego z nas.

 

Nasze spotkania

W każdą niedzielę o 18.00

(z wyjątkiem wakacji) spotykamy się
na modlitwie.
Zapraszamy nowy narybek.

W każdy drugi wtorek miesiąca

uczestniczymy we Mszy świętej „trzeźwościowej”.

 

 

Opr. Maria


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu