facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Straż Honorowa


„Straż Honorowa”

Najświętszego Serca Pana Jezusa

przy parafii NSPJ w Nowym Targu

Opiekun: ks. Michał DZIEDZIC


 

STRAŻ  HONOROWA

Najświętszego Serca Pana Jezusa

+ NIECH  ŻYJE  JEZUS !

straz-honorowa-1

 

w niedzielę 15 czerwca 2014

Straż Honorowa obchodziła 15 -lecie istnienia przy naszej parafii

galeria

straz-honorowa-2

Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ jest wspólnotą modlitewną, której celem jest wynagradzanie i pocieszanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest odpowiedzią na skargę Pana Jezusa wypowiedzianą w Paray-le-Monial: „Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje w zamian tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. Oby ludzie choć trochę miłości mi okazali, za nic bym sobie poczytał to wszystko, co dla nich uczyniłem”.

Pochodzenie Straży Honorowej NSPJ

Straż Honorowa narodziła się na Kalwarii u stóp krzyża. Już wtedy, gdy Jezus konał, pod krzyżem były dwa przeciwstawne obozy: nienawiść i miłość. Jedni, to ci, którzy obrzucali szyderstwami i przekleństwami Chrystusa konającego na krzyżu. Drudzy to ci, którzy czuwali w uwielbieniu, łzach żalu i miłości oraz wierności, poświęceniu i ofierze . Była to Matka Naj-świętsza, św. Jan, św. Maria Magdalena . Ta pierwsza heroiczna Straż Honorowa starała się przynieść pociechę Zbawicielowi w czasie trzech godzin konania na krzyżu. W zamian Jezus obdarza ich ogromem Swojej miłości, pozwala uczestniczyć w pierwszej Mszy Kalwaryjskiej, którą sam Jezus jako Najwyższy Kapłan odprawia na chwałę swego Ojca i na zbawienie świata.

Największą nagrodą jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa była obecność w chwili, gdy włócznia Longina to Serce przebiła. Ona pierwsza wpatrywała się w to otwarte Serce i odda-wała Mu cześć, którą do dnia dzisiejszego czyni Straż Honorowa.

Matka Najświętsza, św. Jan, św. Maria Magdalena byli pierwowzorem Straży Honorowej. Doskonale spełnili swoje zadanie, a ich uczucia i czynności na Kalwarii dały początek prakty-kom, które Straż Honorowa przejęła czyli miłość współczująca i wynagradzająca Najświętsze-mu Sercu Pana Jezusa, konającemu na drzewie krzyża.

Rys historyczny powstania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

 

Kolebką Straży Honorowej NSPJ jest klasztor sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ( ss. Wizytek) w Bourg we Francji. Straż Honorowa została zatwierdzona 13 marca 1863 roku w święto Pięciu Ran Zbawiciela.

Boskie Serce Pana Jezusa natchnęło myślą założenia tego Dzieła siostrę Marię od Najświętszego Serca (Konstancję Bernaud), zakonnicę Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Bourg, i ją użyło jako narzędzie do rozszerzania Straży Honorowej po całym świecie. Ona, ukryta w zakonnej celi, przez czterdzieści lat gorącą modlitwą, cierpieniem i korespondencją pełną wiary i miłości Bożej starała się przyczynić do tego, aby Boskie Serce, zranione i znieważone przez grzeszników, było znane, ukochane i wciąż pocieszane.

W rok po założeniu, w dniu 9 marca 1864 r., Straż Honorowa została wyniesiona do godności Bractwa przez biskupa Langalerie w Belley a 16 czerwca 1864 r. papież Pius IX ubogacił ją wszystkimi odpustami i przywilejami Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w Polsce

 

W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ zostało ustanowione w Krakowie w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ss. Wizytek) w roku 1869. Stolica św. wyniosła je do godności Arcybractwa w dniu 19 stycznia 1919 roku.

Warto wiedzieć, że w Polsce kult Serca Jezusowego sięga czasów przedrozbiorowych. To nasi przodkowie (krakowskie Siostry Wizytki, polscy biskupi, monarchowie jak: August II, Stanisław Leszczyński, August III Sas) zabiegali wytrwale i skutecznie u Stolicy Apostolskiej o ustanowienie Święta Najświętszego Serca Jezusa na co uzyskali zgodę papieża Klemensa XIII dnia 6 lutego 1765 roku. Decyzja dotyczyła tylko Królestwa Polskiego i rzymskiego Arcybractwa Serca Jezusowego. Akt rozszerzający Święto Najświętszego Serca Jezusa na cały Kościół wydał dopiero papież Pius IX w 1856 roku.

straz-honorowa-3

Straż Honorowa NSPJ w naszej parafii

 

Powołanie Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii miało miejsce w czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Franciszka Juraszka i ks. Janusza Stopiaka11 czerwca 1999 roku czyli dokładnie w 100 lat po intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego dokonanego przez papieża Leona XIII.

Starania o utworzenie Straży Honorowej w naszej parafii były podejmowane na kilka lat przed jej zatwierdzeniem. Ten czas był wypełniony wytrwałą modlitwą – szczególnie modlitwą różańcową u stóp Matki Bożej Ludźmierskiej.

W listopadzie 1998 r. zostało wydane, przez ks. prałata Franciszka Juraszka , zezwolenie na zorganizowanie Straży Honorowej NSPJ. Opiekunem wyznaczonym przez ks. proboszcza został ks. Janusz Stopiak. W grudniu 1998 r. powstała grupa założycielska – 19 osób, spośród której wybrano Zarząd roboczy, któremu przewodniczyli Państwo Wincenty i Wanda Błoniarzowie.

11 czerwca 1999 r. , po uroczystej Mszy Św., odbyło się pierwsze spotkanie  w sali Domu Katechetycznego, na którym przyjęto do Wspólnoty około 120 osób i wybrano głównego Zelatora – Pana Jana Stanowskiego.

Od tego momentu Straż Honorowa zaczęła się wpisywać swoją modlitwą i uczestnictwem we wszystkie uroczystości i wydarzenia parafialne. Opiekę duszpasterską, po przeniesieniu ks. Janusza Stopiaka obejmowali kolejno: ks. Józef Szydłowski, ks. Krzysztof Litwa, ks. kanonik Mariusz Dziuba, ks. Mirosław Niewiedział ks. Jan Gacek i obecnie ks. Michał DZIEDZIC.

Jak Straż Honorowa NSPJ realizuje swój cel ?

 

Członkowie Straży Honorowej NSPJ wybierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, tzw.Godzinę Straży, podczas której nie zmieniając swoich zwykłych zajęć ? czy to będą zajęcia rodzinne, czy zawodowe, czy nawet poświęcone rozrywce ? pamiętają w szczególny sposób o Panu Jezusie obecnym w tabernakulum i ofiarują Mu te zwykłe zajęcia jako uwielbienie i wynagrodzenie.

Zadaniem Godziny Straży jest otoczyć Serce Jezusa gronem kochających dusz, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością i wierną pamięcią za obojętność i niewdzięcz-ność ludzi, dla których tyle Zbawiciel wycierpiał.

Chodzi o to, aby w każdej godzinie dnia gorliwe dusze pamiętały o miłości Boga ku ludziom oraz o obecności Chrystusa Pana w Eucharystii i wznosiły ku Niemu swoje serce przez akty wiary i miłości. Jeżeli jest to możliwe, to wskazane jest aby Godzinę Straży spędzić przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji .

Członkowie Straży są wpisani na tarczy Zegara Straży Honorowej w godzinach, w których pełnią swoją wartę przy Sercu Bożym. W środku Zegara jest Serce Pana Jezusa przebite włócznią a wokół tarczy napis: „Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu” czyli program Straży.

Oprócz Godziny Obecności, członkowie Straży starają się uczestniczyć, jak najczęściej – jeśli to możliwe codziennie, we Mszy św. przyjmując Komunię Św.

Starają się jak najczęściej, jeżeli obowiązki pozwalają to codziennie, adorować Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie.

W pierwszy czwartek – odprawiać Godzinę Świętą.

W pierwszy piątek – uczestniczyć we Mszy Św. z Komunią Św. wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa a po mszy św. w spotkaniu formacyjnym w trakcie którego są losowane kartki miesięczne, rozprowadzane jest także nasze czasopismo „Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”.

W Wielki Piątek o godz. 15.00 – w chwili kiedy przypuszczalnie nastąpiło przebicie włócznią Najświętszego Serca -gromadzimy się w kościele aby odprawić Drogę Krzyżową, aby stanąć u stóp Krzyża i ofiarować Ojcu Niebieskiemu w intencji Kościoła krew i wodę, które wypłynęły z Rany Serca Jezusa.

W czerwcu codziennie uczestniczyć w nabożeństwach czerwcowych.

Członkowie Straży prowadzą Drogę Krzyżową, adoracje, organizują pielgrzymki, są obecni ze swoim sztandarem we wszystkich uroczystościach parafialnych ale najważniejsze – trwają przy Sercu Pana Jezusa.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, i młodych i starszych o gorących sercach, aby „zaciągnęli się” w szeregi Straży Honorowej NSPJ gdyż jest to bardzo zaszczytne miejsce trwać u stóp krzyża na Kalwarii i adorować zranione Serce Jezusa. Serce Pana Jezusa, które jak uważają niektórzy egzegeci, pękło na krzyżu z miłości do każdego człowieka czyli  i do mnie !

Czy możemy pozostać obojętni i nie odpowiedzieć miłością na tak wielką MIŁOŚĆ ?

 

 

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy czwarty piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy wszystkich Chętnych na mszę św. I-szo piątkową i po niej na spotkanie, do domu katechetycznego gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat Straży Honorowej NSPJ i sposobu wstąpienia do niej.

S E R C E   J E Z U S A   C Z E K A   N A    C I E B I E ! !


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu