facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Historia powstania parafii


W Imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy

Wszem i wobec i Każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, a osobliwie Urzędom i Wszystkiemu Ludowi w Nowym Targu i na Podhalu mieszkającemu jako wiernościom życzliwemu i zawsze w cnocie i stateczności dla naszej Ojczyzny doświadczonemu do wiadomości, iż mając wzgląd i miłościwe baczenie na brak domu Bożego, obecnym potrzebom odpowiedniego zdało się nam na rzecz słuszną, zbożną, należną i konieczną, wystawienia tu w Nowym Targu nowej Świątyni Pańskiej ku radosnemu uczczeniu zmartwychwstałej Polski, w której wierni zanosić będą po wsze czasy do Pana nad Pany swe korne modły, błagania w smutku i radości dziękczynienia Panu za wolność Ojczyzny, a prośby o pokój.
Funduszu podjął się dostarczyć Komitet Obywatelski pod przewodnictwem Franciszka Krawczyńskiego naczelnika Sądu Grodzkiego w Nowym Targu, drogą dobrowolnej ofiary przy wydatnej pomocy materialnej Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu jako Kolatora.
I dzisiaj to dopełniony został uroczysty akt poświęcenia fundamentów pod nowy dom Boży przez Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Dr. Stanisława Rozponda Sufragana Krakowskiego w obecności Duchowieństwa, Władz i wiernych.
Celebrował uroczystą Sumę Szambelan Jego Świątobliwość Ksiądz Jan Masny, Prepozyt Kolegjaty Św. Anny w Krakowie, kazanie wygłosił Ksiądz Konstanty Łabędz, Prepozyt parafji w Niepołomicach.
Działo się to wszystko w Królewskiem Wolnem Mieście w Nowym Targu – w niedzielę – dnia dziewiątego miesiąca października roku Pańskiego tysięcznego dziewięćsetnego trzydziestego drugiego, gdy łodzią Piotrową sterował Ojciec Święty Pius XI – były Noncjusz w Polsce, a nową Zmartwychwstałej Rzeczy Pospolitej Polskiej Prezydent Ignacy Mościcki, zaś na tronie Arcybiskupów krakowskich zasiadał Najprzewielebniejszy Arcypasterz Archidiecezji Książe Metropolita Adam Stefan Sapiecha, Wojewodą Krakowskim był Dr. Mikołaj Kwaśniewski, starosta nowotarskim Mateusz Korniak, dziekanem Dekanatu nowotarskiego Ksiądz Jan Tobolak, pieczę nad duszami wiernych parafji Nowy Targ sprawował Ksiądz Dr. Franciszek Karabuła, a włodarzył miastem Nowy Targ Burmistrz Józef Rajski.
Projekt i plany ogólne bezinteresownie wykonał inż. Ludwik Panczakiewicz rodak nowotarski, szczegółowe architekt Alojzy Helebrandt, kierownictwo budowy prowadził inż. Franciszek Kopkowicz, wykonał budowę Józef Chodorowicz zastępca Burmistrza Nowego Targu.
Budowa powstaje z cegły bezinteresownie przez miasto Nowy Targ dostarczonej i z kamienia wapienno – marmurowego z Rogoźnika – materjały te zwożą ochotnie i bezpłatnie wierni parafjanie.

 

Dan w Nowym Targu,

Stołecznem Królewskiem Wolnem Mieście

dnia 9 października 1932r.


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu