facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Kalendarium


1902

Z inicjatywy proboszcza nowotarskiej parafii Ks. Michała Wawrzynowskiego
zawiązuje się Komitet Budowy nowego kościoła.

1903 – 1908

gromadzenie kapitału pozyskiwanego z dobrowolnych ofiar pieniężnych
oraz innych darowizn i legatów pośmiertnych.

1909 – 1910

upada projekt przebudowy istniejącego kościoła św. Katarzyny; ogłoszenie konkursu
na projekt architektoniczny nowego budynku świątyni.

1912

w Kronice Komitetu wpis Księdza Arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy.

1914

wybuch I Wojny Światowej wstrzymuje prace Komitetu.

1925

zgon Ks. proboszcza Michała Wawrzynowskiego, inicjatora budowy kościoła

30 styczna 1926

nominacja nowego proboszcza Ks. dr Franciszka Karabuły; opracowanie szczegółowych planów budowy nowej świątyni przez nowotarżanina – inż. arch. Ludwika Panczakiewicza.

25 sierpnia 1930

rozpoczęcie prac budowlanych.

21 września 1930

uroczyste poświęcenie placu budowy.

9 października 1932

uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenie budowy przez Ks. bp. Stanisława Rosponda, sufragana Krakowskiej Kurii Metropolitarnej.

1939

doprowadzenie budowy wieży do wysokości 20 m (planowana wysokość 65m); boczne mury kościoła doprowadzone zostały do gzymsu okapowego.

1939 – 1945

trwają tylko prace zabezpieczające, jednak przerwane z uwagi na zakaz okupanta,
który zrabował zgromadzone materiały budowlane.

4 kwietnia 1945

śmierć Ks. dr Franciszka Karabuły.

13 kwietnia 1945

nominacja na proboszcza parafii Ks. prałata Józefa Dyby.

1 maja 1946

wznowienie pierwszych po wojnie prac przy budowie kościoła.

23 grudnia 1951

otwarcie i poświęcenie kościoła, nadanie tytułu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

29 sierpnia 1954

konsekracja ołtarza M.B. Niepokalanej.

1955

w kościele ustawiono 40 nowych ławek, proj. M. Stobierskiego.

29 kwietnia 1956

konsekracja ołtarza św. Józefa.

1957

zlecono Mieczysławowi Stobierskiemu wykonie wielkiego ołtarza Wieczerzy Pańskiej.

23 września 1962

konsekracja kościoła i wielkiego ołtarza dokonana przez ks. bp dr Juliana Groblickiego.

3 września 1965

śmierć ks. prałata Józefa Dyby.

28 sierpnia 1966

Ks. dr Marian Stawarz mianowany proboszczem.

4 listopada 1967

uroczystość przejęcia od Diecezji Katowickiej peregrynującej puste ramy kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obecni Ks. Kard. Prymas Stefan Wyszyński, Ks. Kard. Karol Wojtyła
i 18 Księży Biskupów.

1969

sprawienie chrzcielnicy i kropielnicy z czarnego marmuru.

1970

wykonanie posadzki z szarego i białego marmuru (proj. arch. prof. Wzorka z Krakowa) oraz nowego, marmurowego ołtarza posoborowego „twarzą do wiernych”.

1972

założenie w oknach prezbiterium siedmiu witraży symbolizujących Sakramenty Święte.

15 października 1972

w rocznicę beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe po Mszy św. Ks. proboszcz dokonał poświęcenia pierwszego witraża ku jego czci.

1972 – 1974

w świątyni instalowane są kolejne witraże – każda z postaci na nich umieszczona swoim życiem realizowała jedno z ośmiu błogosławieństw:

św. Maksymilian M. Kolbe – Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie…

św. Franciszek z Asyżu – Błogosławieni ubodzy…

św. Jan Niepomucen – Błogosławieni …

papież Jan XXIII – Błogosławieni pokój czyniący…

św. Maria Magdalena – Błogosławieni, którzy płaczą…

św. Kinga – Błogosławieni …

św. br Albert Chmielowski – Błogosławieni …

św. Królowa Jadwiga – Błogosławieni …

1974

na chórze powstają witraże św. Cecylii, Króla Dawida, św. Katarzyny i św. Krzysztofa.

1975

Rok Jubileuszowy.
Dostarczenie przez firmę Eugeniusza Felczyńskiego z Przemyśla czterech dzwonów noszących imiona: Najświętsze Serce Pana Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Święty Józef, Święta Katarzyna.

1976

po śmierci ks. Stawarza proboszczem zostaje ks. Franciszek Juraszek;
w prezbiterium wykonano jesionowe stalle.

1977

część chóru adaptowano na salki katechetyczne.

1978

rozpoczęto budowę granitowego ogrodzenia; sprowadzono kamień ze Strzegomia
z przeznaczeniem na całe ogrodzenie; pozyskano organu koncertowe z Filharmonii Krakowskiej.
Po raz pierwszy parafianie mieli możliwość usłyszenia ich podczas Mszy Św. Pasterskiej 24 grudnia 1978 roku.

28 stycznia 1979

poświęcenie organów przez nowo mianowanego arcybiskupa krakowskiego Ks. Franciszka Macharskiego.

1979

przygotowania techniczno – administracyjne związane z przyjazdem
do Nowego Targu Ojca św. Jana Pawła II

czerwiec 1979

wizyta Jana Pawła II w Nowym Targu

1980

w rocznicę pobytu Ojca Świętego postawiono polowy ołtarz papieski na placu kościoła NSPJ;
dokończono budowę ogrodzenia (zlecenie wykonania elementów metalowych i bram ogrodzenia przyjęła Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej).

1981

rozpoczęcie budowy domu katechetycznego.

1982

budowa zwieńczenia wieży kościoła wg projektu prof. Zbigniewa Kupca z 1947 roku;
w uzyskaniu zgody na budowę wieży pomógł bezinteresownie inż. C. Szumielowicz,
Główny Inspektor Lotnisk z Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji.

sierpień 1984

oddanie do użytku domu katechetycznego.

2 czerwca 1988

rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

1995

uporządkowanie strychu w domu katechetycznym, wykonano na nim ściany działowe,
przez co zyskano cztery dodatkowe pomieszczenia.

1996

doprowadzenie instalacji gazowej do wszystkich budynków parafii NSPJ.

1999

zakup i montaż figur w przykościelnej Golgotce.

2000

kapitalny remont Wikarówki, przeprowadzenie remontu Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

4 marca 2001

Ks. proboszcz Franciszek Juraszek przechodzi na emeryturę, a równocześnie gospodarzem parafii
zostaje Ks. kanonik mgr Kazimierz Mynarski, który był od października administratorem.

2003

przeprowadzka księży z domu katechetycznego do Wikarówki.

2007

malowanie ścian wewnętrznych kościoła

1 lipca 2009

  1. Stanisław Strojek, budowniczy kościoła Miłosierdzia Bożego w Chełmku obejmuje urząd proboszcza parafii NSPJ

wakacje 2012

rozpoczyna się wymiana dachu na miedziany na naszym kościele, prace wykonuje firma p. Józefa Paczki mająca doświadczenie w podobnych pracach. Trwają przygotowania przed jubileuszem 50-lecia konsekracji – m.in. w ich ramach zostaje wymieniona nawierzchnia schodów głównych i zamontowany pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa.


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu