facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Nowenna 9 tygodni przed przyjęciem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque (Tydzień 2 – 21.04.2023)


Zapraszamy do podjęcia nowenny odmawianej przez 9 kolejnych piątków poprzedzających wydarzenie przyjęcia relikwii św. Małgorzaty Marii w naszej parafii 16.06.2023 roku. Modlimy się jej słowami wspólnie w kościele po piątkowej Mszy Świętej wieczornej począwszy od 14.04.2023. Zachęcamy, by nieobecni na Eucharystii włączali się w nowennę także indywidualnie oraz rodzinami w domach za pośrednictwem transmisji na YouTube. Tekst nowenny do odmawiana w domach został przekazany parafianom w formie przewodnika przy okazji ostatniej wizyty duszpasterskiej.  

Przebieg modlitwy

1) Modlitwa na rozpoczęcie danego tygodnia nowenny („Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych…”)

2) Lektura refleksji wraz z westchnieniem

3) Modlitwa końcowa („O św. Małgorzato Mario, ty byłaś na ziemi wzorem…”)

 

TYDZIEŃ DRUGI – Piątek 21.04.2023

1) Modlitwa na rozpoczęcie każdego tygodnia nowenny:

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Boże, któryś pouczył serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Udziel nam Panie łaski, o którą prosimy (wymienić intencję) i dopomóż nam przejść ziemskie życie zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2) Refleksja: 

„Trzeba się poddać woli Bożej i całować rękę [Boga], która nas dotyka. Jedna chwila cierpienia zniesiona dla miłości Bożej, jest zapłatą szczęśliwej wieczności. To życie dane nam jest tylko na cierpienia, a wieczność na używanie”.

Westchnienie: Módl się za nami, św. Małgorzato Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Święta Małgorzato Mario, całe twoje życie było pełne krzyży i przeciwności, które z przedziwną cierpliwością i ochotą znosiłaś z miłości ku swemu ukrzyżowanemu Oblubieńcowi. Daleko mi do twoich uczuć, bo każde cierpienie boli mnie i przeraża. Dlatego uproś mi, o święta miłośniczko krzyża, łaskę, abym – jeżeli nie radośnie – to przynajmniej z cierpliwością znosił to, co – jak ufam – ma mi wyjednać wieczną radość w niebie. Przez miłość, jaką masz dla Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3) Modlitwa końcowa 

O św. Małgorzato Mario, ty byłaś na ziemi wzorem prawdziwej miłości bliźniego, czyniłaś dobro wszystkim, a współczucie swoje okazywałaś przede wszystkim tym, którzy byli chorzy, smutni i strapieni. Oto widzisz nas – znajdujących się w wielkiej potrzebie i udręczeniu; nie odmawiaj nam twojej pomocy i ratunku.

Pan Jezus pozwolił ci szafować skarbami swojego Przenajświętszego Serca według twego upodobania. Uczyłaś, że prawdziwa miłość jest gotowa wszystko poświęcić dla dobra bliźnich i ponieść wszelkie ofiary, by przynieść im ulgę i pociechę. By pomóc nam w naszych obecnych cierpieniach, nie musisz już, mieszkając w przybytku wiecznej chwały, ponosić żadnych ofiar ani narażać się na jakiekolwiek trudności. Wystarczy, że za mną westchniesz do Bożego Serca, a Ono, związane danym ci przyrzeczeniem, nie będzie mogło odmówić twej prośbie.

Nie mów, św. Małgorzato Mario, że nie jesteśmy godni wysłuchania, bo Najświętsze Serca Pana Jezusa, którego ty jesteś tak gorliwą uczennicą, nikogo, choćby i najnędzniejszego, nie odpycha od siebie. Wysłuchaj więc nas, błagamy, a my obiecujemy, że przez całe życie będziemy się starali służyć ci i wszędzie głosić dobroć twoją oraz moc twojego pośrednictwa.

Jeżeli jednak widzisz, że to, o co Cię tak usilnie błagamy, nie jest zgodne z wolą Bożą, jeżeli nasze cierpienie ma przynieść większą chwałę Sercu Jezusowemu i ma służyć dobru naszych dusz, to nie chcemy już więcej od niego uciekać. Uproś nam za to, szafarko skarbów Bożego Serca, łaskę znoszenia naszego krzyża z poddaniem się, z cierpliwością, abyśmy po ziemskich trudach mogli za Twoją przyczyną dostać się tam, gdzie panuje wieczna i niczym niezmącona radość, gdzie Ty cieszysz się swoim Oblubieńcem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci…

 

 

 


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu