facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Bierzmowanie


bierzmowanie-1

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

 

 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych

i katecheza uzupełniająca dla tych którzy nie przystąpili do Bierzmowania w gimnazjum

bierzmowanie-2

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17)

 

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu